Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR

Lanová dráha Diana Karlovy Vary

Městská rada v Karlových Varech, povzbuzena komerčním úspěchem lanovky k hotelu Imperiál se po několik let taktéž zaobírala myšlenkou na stavbu podobné dráhy.

Městská rada v Karlových Varech, povzbuzena komerčním úspěchem lanovky k hotelu Imperiál se po několik let taktéž zaobírala myšlenkou na stavbu podobné dráhy. Po mnoha názorových změnách byla vybrána cesta na výšinu Diana, kde plán počítal i se stavbou rozhledny. K započetí stavby došlo v roce 1911 a v srpnu 1912, tedy jen několik týdnů po otevření druhé lanovky k hotelu Imperiál došlo k otevření této dráhy. Lanovka na výšinu Diana byla stavěna ve velmi obtížných podmínkách a svou délkou 437 metrů byla nejdelší lanovkou v celém tehdejším Rakousku-Uhersku. Parametry byly opět totožné s elektrickými drahami Westbury, pouze bylo na celé dráze použito odlišné vedení kladek lana - to bylo pochopitelně vyvolané silným zakřivením trasy lanovky. První sezóna nebyla úspěšná - nebylo ovšem divu, na výšině Diana nebyl žádný lákavý objekt, tehdy se tam odtud dalo vyjít jen na procházky po okolí. To se ovšem výrazně změnilo dokončením rozhledny 27.května 1914, kdy se počet návštěvníků výrazně zvýšil. Od zahájení provozu až do roku 1960 jezdila dráha jen v letních měsícich. Následujícího roku vyjela poprvé i v zimním období, ale to již majitel (od roku 1956 taktéž DP Karlovy Vary) uvažoval o rekonstrukci. Ta proběhla v letech 1963 až 1965 a byla prováděna stejným způsobem jako rekonstrukce „tunelové“ lanovky -tj. bylo vyměněno strojní zařízení a na podvozky vozů byla dosazena nová celokovová nástavba. I další osudy této lanovky byly shodné s „tunelovou“. Provoz byl ukončen poslední den roku 1980 a hledal se podnik, který by převzal rekonstrukci. Od roku 1984 se i tady exponoval polský podnik Budimex. Rovněž tu došlo k radikální modernizaci, horní stanice pak byla postavena zcela nově. Vozy byly opět v roce 1987 dodány chorzowskou továrnou. Slavnostní zahájení provozu se událo 20.prosince 1988 a od té doby jezdí lanovka bez zásadnějších potíží dodnes. Odlišností od „tunelové“ lanovky je pouze rekreační tarif, neboť tato lanovka není zapojena do systému městské dopravy - ostatně při její poloze ani není divu, v okolí horní stanice nejsou žádné obytné části. Rozhledna v horní stanici ale sdílela tento osud jen částečně, byla sice uzavřena stejně z lanovkou, ale její obnova pokračovala podstatně pomaleji, takže se otevření dočkala až v roce 1991.
 
Technické parametry lanové dráhy
 
Užitečná délka tratě: 437m
Stavební délka tratě: 452,6m
Horizontální délka tratě: 417,5m
Užitečná délka tratě: 437m
Maximální sklon tratě: 43,23%
Střední sklon tratě: 9,81%
Nadmořská výška horní stanice: 555,6m
Nadmořská výška horní stanice: 555,6m
Nadmořská výška střední stanice: 473,0m
Nadmořská výška dolní stanice: 389,1m
Překonaný výškový rozdíl dráhy: 166,5m
Rozchod kolejí: 1000mm
Výkon pohonu: 51kW
Rychlost jízdy: 2,04m/s
Doba jízdy: 395s
Počet vozů: 2
Hmotnost prázdného vozu: 7 900kg
Obsaditelnost vozu: 49+1 osob
Hodinová kapacita: 365 osob
Lano: 28mm S 6.19 Ao
 
Lanová dráha Diana
Karlovy Vary
Mariánská ulička
vedle Grandhotelu Pupp
 
GPS: 50.22, 12.87472