Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 303
 

Kostel panny Marie pomocné z Hvězdy - Železná Ruda

 
 
 
Kostel panny Marie pomocné z Hvězdy - Žezná Ruda
Farní domov, čp. 43
340 04 Železná Ruda
www.farnidomov.com
 
GPS: 49.13694, 13.22889
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Městečko Železná Ruda má původ v hornické osadě vzniklé v 16. století. Tehdy se nedaleko horského sedla pod Špičákem našla nevelká ložiska železné rudy. Kutalo se zde se stoletými přestávkami, jelikož rudné žíly nebyly příliš vydatné. Poslední pokusy o těžbu skončily v letech 1929 až 1934.Hlavní dominantou Železné Rudy je opravdu hodně nezvyklý kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy. Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy byl postaven v létech 1729 - 32 hrabětem Wolfem Jindřichem Nothafem, majitelem zdejšího panství. Půdorys kostela tvoří šestícípou hvězdu. i mohutná cibulovitá kopule je zakončena , místo obvyklým křížem, hvězdou. Údajně na místě kostela byla sklárna a stavitel využil původní základy této sklárny. Zvonice byla dostavěna až v roce 1777. Stavbu kopule provedl zdejší tesař Matyáš Lehner.

Zařízení kostela: Hlavní oltář - obraz Panny Marie pochází z roku 1854 a je kopií obrazu od Lukáše Cranacha st. Originál je v kapucínském klášteře v Insbruku. Významná kopie tohoto obrazu je v kapucínském klášteře v Pasově a je známá pod názvem Panna Maria Pasovská. Sochy na oltáři představují sv. Jindřicha II. a jeho manželku Kunhutu, kteří jsou patrony zakladatelů kostela a sklářů. Kříž nad svatostánkem ×× je z rubínového skla s výbrusy a je zlacen. Byl zhotoven v brusírně skla Eichinger. Nad oltářem je socha Boha Otce Stvořitele, oltář Boha Syna - Vykupitele je napravo a symbol Ducha svatého v podobě holubice je na kazatelně. Nad kazatelnou je socha Krista dobrého Pastýře. Boční oltáře vpravo - vpředu již zmiňovaný oltář sv. Kříže s Bolestnou Pannou Marií, krásná barokní práce neznámého mistra. Další oltář patří sv. Magdaleně se sochami sv. Zachariáše a Alžběty, rodičů sv. Jana Křtitele. Vzadu je oltář sv. Floriána, patrona hasičů a ochránce před ohněm. Boční oltáře vlevo - vpředu je oltář sv. Jana Nepomuckého se sochami sv. Jana Křtitele a sv. Antonína z Padovy. Před oltářem je křtitelnice vytesaná ze šumavské žuly. Na ní je sousoší představující křest Páně v Jordánu××. Vzadu je oltář sv. Šebastiána. Schránky s ostatky svatých××, umístěné na obou zadních oltářích, jsou orámovány benátskými zrcadly. Křížová cesta - je keramická práce ze čtyřicátých let dvacátého století. Obrazy - na zábradlí kůru představují 12 apoštolů: zleva sv. Ondřej, Šimon, Juda, Tadeáš, Matouš, Jan, Pavel, Petr, Jakub st., Jakub ml., Filip, Bartoloměj, Tomáš. Lustr - je dílem zdejších brusíren skla. Náhrobní kameny - ve stěnách kostela patří většinou členům rodiny Hafenbrädlů. Tato rodina pořídila vnitřní zařízení kostela. Druhý kámen vlevo od vchodu patří slečně Betynce, majitelce Debrníku, zakladatelce osady po ní zvané Alžbětín. Varhany - pochází z roku 1871. Byly vyrobeny varhanářskou firmou v Regenu. „Oliveta“ - vlevo od vchodu je lidová práce představující Krista trpícího úzkostmi před nastávajícím mučením a ukřižováním. Spící postavy znázorňují apoštoly Petra, Jakuba a Jana. Kristu se zjevuje anděl a posiluje ho.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Kostel panny Marie pomocné z Hvězdy - Žezná Ruda
Farní domov, čp. 43
340 04 Železná Ruda
www.farnidomov.com