Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 097
 

Kostel sv. Vladimíra - Mariánské Lázně

 
 
 
Kostel sv. Vladimíra
Ruská ulice č. 347/9
Mariánské Lázně
www.chramsvatehovladimira.cz
 
GPS: 49.97222, 12.70167
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

V letech 1900 - 1902 nahradil pravoslavnou modlitebnu, fungující od r. 1878 v budově radnice. Po opakované finanční sbírce, iniciované zdejšími lékaři a pravoslavným knězem Nikolajem N. Pisarevským mezi srbskou a ruskou lázeňskou klientelou, vypracoval plány stavby petrohradský architekt prof. Nikolaj V. Sultanov (1850 - 1908). Stavbu realizoval známý františkolázeňský stavitel Gustav Wiedermann, autor pravoslavných kostelů ve Františkových Lázních (1889) a Karlových Varech (1893 - 1898). Půdorys vychází z řeckého kříže, jehož kvadratický střed převyšuje postranní apsidy. Interiéru dominuje bohatý majolikový ikonostas, vyrobený původně v Kuzněcovu u Tveru pro Světovou výstavu v Paříži r. 1900. Za 1. svět. války byla zrekvírována zvonkohra, za 2. svět. války sloužil kostel jako sklad, Obnoven byl ve 2. pol. 20. století.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Kostel sv. Vladimíra
Ruská ulice č. 347/9
Mariánské Lázně
www.chramsvatehovladimira.cz