Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 257
 

Velké Pavlovice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

 
 
 
Velké Pavlovice
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nám. 9. května 40
691 06 Velké Pavlovice
 
GPS: 48.90417, 16.81583
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je ryze barokní stavba. První písemná zmínka pochází ze 14. a 15. století. Původně zde stával kostelík sv. Kateřiny. Nynější kostel byl vystaven ve druhé plovině 17. století hrabětem Fridrichem z Oppersdorfu. Kostel postrádal věž se zvony. Stará zvonice se tehdy nacházela přímo u fary.
V druhé polovině 19. století byl vypracován nový projekt na stavbu kostelní věže s přilehlým schodištěm a pořízen boční oltář sv. Cyrila a Metoděje. Do věže bylo pořízeno celkem pět zvonů, které byly za první světové války zrekvírovány. Nové zvony byly pořízeny v roce 1927 a v tomto roce byl do kostela zaveden elektrický proud. V roce 1921 byly do kostela pořízeny varhany. Po druhé světové válce byly zvony napojeny na elektrický proud. Věž byla osazena ciferníky a byl pořízen hodinový stroj. Ve druhé polovině 20. století probíhaly menší rekostrukce kostela jako je oprava fasády a zdvojení oken. V roce 1993 a 1994 byla provedena generální oprava věže a fasády.
Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií obrazu slavného italského mistra Domenicheniho. Z druhé poloviny 18. století je kazatelna, křtitelnice a dva boční oltáře sv. Barbory a sv. Václava, dále i sochy Piety a sv. Jana Nepomuckého před kostelem. Z původní zákristie bylo vytvořeno sociální zařízení. Hodnota této přístavby činila cca 1.500.000,- Kč a byla financována z darů věřících.
V letech 2009 a 2010 byla ve dvou etapách provedena generální oprava střechy kostela, která obnášela opravu dřevěných konstrukcí krovu, výměnu střešní krytiny a drobné zednické a klempířské práce. Celkové náklady na opravu činily cca 3 mil. Kč. Oprava byla financována převážně z darů věřících a část nákladů kryly dotace z ministerstva kultury, jihomoravského kraje a příspěvek města Velké Pavlovice.
 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Velké Pavlovice
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nám. 9. května 40
691 06 Velké Pavlovice
 
 
Velké Pavlovice - kostel Nanebevzetí Panny Marie
50%
 
 
 
14. dubna 2014, Epa Velké Pavlovice - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Bohužel se návštěva nemohla uskutečnit,ale minci máme :)