Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 007SK
 

Vlkolínec

 
 
 
VLKOLÍNEC
Vlkolínec č. 9061
034 03 Ružomberok
 
GPS: 49.03917, 19.27972
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Vlkolínec je vzdálen od Ružomberka asi 10 km úzkou cestou přes městskou část Bílý Potok. Obec Vlkolínec představuje nejzachovalejší a nejucelenější urbanistický celek původních lidových staveb ve střední Evropě. Obec byla Slovenskou vládou roce 1977 prohlášena za památkovou rezervaci a 11. prosince 1993 byla zapsána do Seznamu světového dědictví
Jedna z pověstí říká, že název obce Vlkolínec je odvozen od výskytu vlků v této lokalitě; znakem obce je heraldická růže s jehličnatým stromem na pažitu. Pravděpodobně první písemná zmínka o obci Vlkolínec je z roku 1376, kdy se vzpomíná jako jedna z částí města "ulic" Ružomberka.
Lidová architektura  je zde typická pro horské usedlosti, dřevěné srubové domy vrchárskeho typu s omítkou pastelových barev (bílá, modrá, světle okrová), střechy pokrývá dřevěný šindel
Sídelním osou horní části osady Vlkolínec teče upravený potok od severu na jih v dřevěných žlabech. V obci je i muzejní objekt - Rolnický dům, Liptovského muzea v Ružomberku, s expozicí původního bydlení, používání předmětů v domácnosti, v zemědělství. Ve Vlkolínci byla také škola, která zajišťovala vzdělání pravděpodobně již od 17. století.
V současnosti je obec Vlkolínec stále živá s počtem obyvatel 35 stálých, kteří bydlí v 18-ti domech z celkového počtu 55 domů.
 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
VLKOLÍNEC
Vlkolínec č. 9061
034 03 Ružomberok