Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 025SK
 

Město Trnava

 
 
 
Město Trnava
Trojičné námestie
 
GPS: 48.3775, 17.58639
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Prodej pam.medailí je možný jen v automatu na Trojičním náměstí v Trnavě.
 
První písemná zmínka pochází z roku 1211. Trnava byla prvním městem na území dnešního Slovenska, které dostalo výsady svobodného královského města. Udělil jí je v roce 1238 uherský král Belo IV.Privilégiom podřídil město přímo koruně a vymezil mu takové práva, které umožňovaly rychlý rozvoj města. V 13. století si město vybudovalo mimořádně rozsáhlé opevnění na ploše téměř 60 hektarů. Konstrukci opevnění tvořily cihlové věže pospojovány drevozemnými valy, které byly později nahrazeny zděnou hradbou.
Výsadní postavení města upevňovali další uherští králové, Trnava byla místem setkání králů. V roce 1543 se zde přestěhovalo ostřihomský arcibiskupství s kapitulu. Bratislava se stala administrativním centrem země a Trnava převzala roli kulturního a náboženského centra krajiny.V roce 1635 založil Peter Pazmáň Trnavské univerzity, nejdříve jen s filozofickou a teologickou fakultou. Právnická fakulta byla otevřena v roce 1667 a lékařská až v roce 1769. V 17. století byly postaveny stavby, které jsou dnes národní kulturní památkou. Staré budovy dominikánského kláštera byly přestavěny pro potřeby univerzity, vystavili nové konviktu. Do 18. století vstupovala Trnava jako univerzitní město známé v celé Evropě. V roce 1777, kdy na pokyn Marie Terezie přestěhovali univerzitu do Budína, tuto ztrátu cítila nejen Trnava, ale celé Slovensko.
V roce 1792 Anton Bernolák vytvořil v Trnavě hlavný stánek Slovenské učeného tovarišstva.
Budovu divadla si trnavský měšťané postavili v roce 1831. V červnu 1846 byl dán do provozu první úsek koňské železnice v Uhersku, trať z Bratislavy do Trnavy. V roce 1870 začal v Trnavě působit Spolek svatého Vojtěcha, který v období zákazu činnosti Matici slovenské, pomáhal udržovat národní povědomí. Bohatá historie města zanechala výrazné stopy - množství architektonických památek.
 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Město Trnava
Trojičné námestie