Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 290
 

Pivovar Dalešice

 
 
 
Pivovar Dalešice
675 54 Dalešice 71
 
GPS: 49.13083, 16.07972
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Pivovar Dalešice byl založen pravděpodobně již koncem 16. století. Moravské zemské desky kladou nepochybnou existenci pivovaru k roku 1609, kdy vrchností zde byl Jiří z Náchoda. Nejstarší části současného komplexu budov pocházejí z období raného baroka, tj. ze 17. století, což prozrazují zejména masivní kamenné zdi, typy kleneb a kamenná ostění oken. Šlo o malý pivovárek, kde veškerá činnost probíhala ručně, jeho výstav byl určen v podstatě jen pro potřeby vlastního panství a takových bylo v okolí několik (např. v Myslibořicích, Rouchovanech, Vladislavi).
V roce 1882 koupil celé dalešické panství spolu s myslibořickým významný rakousko-uherský podnikatel baron Anton Dreher jako svoji první akvizici v českých zemích. Toho času byl již majitelem největšího pivovaru v císařství - Schwechat u Vídně, dále pivovaru v Pešti a v italském Terstu. V letech 1894 a 1896 přikoupil ještě pivovar v Brumově-Bylnici a postavil též pivovar v Žatci. Dalešický pivovar ihned po zakoupení významně rozšířil a zmodernizoval, přistavěl sladovnickou věž, novou varnu a lednici. Zavedl tak průmyslový způsob vaření piva a sladování, transmisní rozvody na parostrojní pohon a další technické vymoženosti, které z větší části fungovaly průběžně až do 70. let 20. Století. Technologie varny (nebo aspoň některé části) dodávala firma R. NIETSCHE z Olomouce. V této době tedy vznikla tak charakteristická budova s oběma komíny, která dodnes tvoří, a jak všichni doufáme, ještě dlouho tvořit bude, jednu z dominant městečka. V držení Dreherovy rodiny zůstalo panství až do první pozemkové reformy v 1. polovině 20. let 20. století, kdy tzv. demokratické Československo vyvlastňovalo pozemky a průmyslové podniky a funkční hospodářské celky parcelovalo do družstevních podílů. Ve vlastní režii provozoval baron Dreher pivovar jen do roku 1877 a vystřídali se v něm sládci p Estl, p. Frey a p. Kittl. Posledně jmenovaný si v uvedeném roce celý provoz pronajal a podržel jej do roku 1889. V letech 1889-1900 byl nájemcem p. Josef Uchytil a po jeho smrti jeho bratr Rudolf.
Po roce 1925 fungoval podnik jako Družstevní pivovar a sodovkárna. Za socialismu byl pivovar zestátněn do koncernového podniku PIVOVARY A SLADOVNY Praha a organizačně začleněn do národního podniku JIHOMORAVSKÉ PIVOVARY Brno jako provoz závodu 03 - Znojmo. Z řady sládků vynikl zejména p. František Nikodém, za jeho působení mělo dalešické pivo vynikající pověst v širokém okolí a tehdy také nedaleko odtud natáčel štáb produkčního p. Šustra (režie Jiří Menzel, architekt p. Hloch, kamera J. Šofr) film "Kdo hledá zlaté dno". Snad již tehdy tito lidé poznali půvab tohoto místa.
Pivovar tehdy dosahoval svého maximálního výstavu 25 - 30 tis. hl za rok a vařil světlé výčepní 10°, světlý ležák 12° a černý granát 15°. Nemožnost dalšího zvyšování výroby zejména z důvodu nedostatku vody a dožití a poškození technologie varny vedlo k rozhodnutí o uzavření tohoto neefektivního provozu a tak byla dne 19. srpna 1977 uvařena poslední várka. Krátkou chvíli ještě pivovar sloužil jako velkosklad znojemského piva.
V květnu roku 1980 prožil objekt patrně nejslavnější období své historie. Exteriéry i interiéry využil režisér Jiří Menzel k natočení slavného filmu Postřižiny na motivy povídek Bohumila Hrabala s Jiřím Schmitzerem a Magdou Vašáryovou v hlavních rolích. Části filmu byly natočeny taktéž v městečku Počátky a v pivovaru ve Studené.
Další osudy areálu nebyly nejšťastnější. V dopise ze dne 29. června 1982 tehdejší ředitel Jihomoravských pivovarů n.p. ing. Václav Potěšil uvedl: "Dislokační prostory zrušených provozů jsme hodlali do budoucna si ponechat pro účely rekreace pracovníků podniku, případně prostory využít pro zamýšlené záměry nadřízeného orgánu. Následně však jsme nabyli přesvědčení, že naše původní záměry nejsou reálné."
Hospodářskou smlouvou o převodu správy národního majetku ze dne 30.06.1982 byly na základě projeveného zájmu budovy včetně příslušných pozemků převedeny na MNV Dalešice za 370.564,- Kčs . Záměrem bylo vybudovat v objektu "kanceláře a provozní prostory pro potřeby společensko-politických akci provozovaných obcí Dalešice".Dne 10. 6.1986 MNV Dalešice žádá JmKNV o udělení souhlasu k bezúplatnému převodu "přebytečného" areálu na JZD 9. květen v Hrotovicích. To zde chtělo dle poznámky v hospodářské smlouvě obnovit provoz a zadalo projektový úkol organizaci POTRAVINOPROJEKT Brno k vybudování pivovaru o výstavu 80.000 hl/rok. Odhadnutá cena činila tehdy fantastických 114.182 tis. Kčs, proto se tento "nadoblačný" záměr nezdařil.
Dne 01.11.1991 schválila členská schůze ZD prodej budov společnosti DORS s.r.o. Brno za částku 2.823.275 Kčs. Firma DORS s.r.o. poskytla objekt jako zástavu Pragobance Praha za úvěr společnosti ZMK, a.s. ve výši cca 70 mil. Kč. Tato společnost nechala v roce 1994 provést demoliční práce (strhla většinu střech, některé objekty, nosné vnitřní zdi a stropy apod.), nikomu nic nezaplatila a byla zlikvidována.
Dalších 6 let pivovar nezadržitelně chátral, zarůstal náletovými dřevinami, stal se zdrojem stavebního materiálu i terčem vandalství. V roce 1999 byl v opakované dražbě získán současnými majiteli, kteří právě konají náročný pokus o zachování této velmi cenné hodnoty. Doufejme, že pro pivovar tímto začalo nové šťastné období.
 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Pivovar Dalešice
675 54 Dalešice 71