Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 280
 

Zámek Náměšť na Hané

 
 
 
Zámek Náměšť na Hané
Hrad 1
783 44 Náměšť na Hané
 
GPS: 49.59889, 17.06278
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Zámek Náměšť na Hané byl vybudován v 18. století v nejmodernějším stylu raně klasicistního baroka s francouzskými architektonickými vlivy. Zámek stojí uprostřed kruhového parku, z něhož vybíhají do čtyř světových stran lipové aleje.
V r. 1726 koupili náměšťské panství Harrachové, kteří patřili k významným rodům habsburské říše. Jako sídlo jim sloužil Dolní zámek. Po skončení sedmileté války začal hrabě Ferdinand Bonaventura z Harrachu
se stavbou nového zámku (základní kámen položen 1.3. 1766) poblíž zříceniny středověkého hradu. Nové letní sídlo bylo vybudováno v nejmodernějším stylu raně klasicistního „moravského“ baroka s francouzskými architektonickými vlivy. Pro nový zámek se vžilo označení Horní zámek. Bývalé sídlo je Dolní zámek (dnes sladovna).Současně se zámkem vznikl kruhový park, jenž je do čtyř světových stran spojen lipovými alejemi s kruhovou cestou. Poslední zásadní úpravy byly realizovány v roce 1925 zahradním architektem Křemenem. Svojí dispozicí se řadí k nejvýznamnějším objektům na Moravě.Severně od zámku, na místě staré hradní kaple, byla v roce 1672 postavena zámecká kaple Nejsvětější Trojice,která byla vysvěcena v roce 1722. Dnešní empírovou podobu má kaple z roku 1834.
Významnou stavbou, spojenou s historií zámku, je i hrobka Kinských, kterou si nechali vystavět v roce 1871 na nově založeném hřbitově v Náměšti. Hrobka je vybudována v empírovém slohu a nad kryptou se nachází kaple s dřevěným oltářem. V hrobce jsou uloženy tři generace náměšťských Kinských.V roce 1778, po smrti hraběte Harracha, zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, hraběnka Harrachová od roku 1777 provdaná za hraběte Josefa Kinského. Kinští byli, stejně jako Harrachové, jednou z nejpřednějších rodin v říši a žili v Náměšti 124 let.Poslední Kinský náměšťské větve Evžen II. prodal zámek Františku Ottáhalovi velkoobchodníkovi se železem v roce 1916. Manželé Ottáhalovi nechali zámek zmodernizovat.Po smrti Františka Ottáhala, v roce 1943, zdědila zámek manželka a děti.
17. června 1945 byl majetek rodině podle Benešových dekretů zkonfiskován. Byla to jedna z prvních konfiskací v ČSR.Do konce roku 1999 zámek spravovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 1.ledna 2000 do 30.června 2000 SSHZZSM (Správa státních hradů, zámků a zahrad Severní Moravy). Od 1.července 2000 je zámek majetkem Městyse Náměšť na Hané.
 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Zámek Náměšť na Hané
Hrad 1
783 44 Náměšť na Hané