Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 119SK
 

Banská Bystrica - Jakob Fugger

 
 
 
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Jakub Fugger pocházel z uznávané rodiny obchodníků a bankéřů, jejichž vliv sahal až královský dvůr. Otec Jakub, zvaný „Starý“ se zaměřil především na obchod s vlnou, kořením a hedvábím. Malý Jakub Fugger i jeho čtyři bratři jsou již od dětství připravováni na pokračování v rodinné tradici vynikajících obchodníků. V Benátkách se vyškolí v oboru účetnictví.Již od počátku se mladému Jakubovi Fuggerovi daří. Výhodnou výměnou za koncesi na stříbrné doly v Tyrolsku poskytl v roce 1491 římskému králi Maxmiliánovi I. Habsburskému (1459 – 1519) částku přes 100 000 zlatých. Tím krále zachrání před krachem a krále i celou habsburskou dynastii si zaváže.Jakub Fugger začal svoji pozornost soustřeďovat na Slovensko. Od 13. století patřilo Slovensko díky rozvoji těžby drahých kovů a zakládání měst k nejrozvinutějším oblastem Uherska. Je nutné těžit ve stále větších hloubkách a tím rostou i náklady. Často se stává, že se v šachtách objevuje voda. Majitelé dolů ale nemají dostatek finančních prostředků. Bohatý podnikatel, levočský občan Ján Thurzo (1437 – 1508) a jeho syn Juraj (1467 – 1521) se spojí s Jakubem Fuggerem. Nejdříve 15. listopadu 1494 a pak 16. března 1495 v Bratislavě podepisují smlouvy o založení Thurzovsko-fuggerovské těžební a obchodní měďařské společnosti. Její název byl Der Ungarische Handel nebo i Der Neusohler Kupferhandel.


Ve smlouvách se Thurzovci zavázali, že v okolí Banské Bystrice postaví hutní závodv němž budou zpracovávat veškerou měděnou rudu z pronajatého banskobystrického podniku a jeho měděných dolů v okolí.

Nová těžební a obchodní měďařská společnost patří mezi největší v Evropě. Dolní produkce je zmodernizována, jsou vystavěna dvě velká hutní střediska – Staré Hory a Harmanec. Vzniká huť na čištění mědi v Tajově a huť v Moštěnici, která slouží k odlučování stříbra. Slovenská měď se používá ve velkém díky rozmachu mořeplavby do Ameriky. Užívá se na okování při stavbě lodí.

Zásluhou Fuggerových aktivit dochází k novému rozkvětu slovenského hornictví i slovenských měst, zvláště pak Banské Bystrice.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa

Informační centrum Banská Bystrica

Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko