Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 361
 

Zámek Opočno

 
 
 
Zámek Opočno
Trčkovo náměstí 1, 517 73 Opočno
www.zamek-opocno.cz
GPS: 50.265063, 16.115295
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Renesanční zámek nad údolím Zlatého potoka stavěl na základech gotického hradu český šlechtický rod Trčků z Lípy v 2. polovině 16. století. V 17. století zámek získali Colloredové, kteří upravili nejen interiéry zámku, ale také hospodářsky využívané údolí v krajinářský park s romantickými stavbami. Mezi nejatraktivnější části zámeckých sbírek patří kolekce zbraní a obrazárna s díly benátských a neapolských mistrů 16.–18. století.
Zámek
Zámek vystavěný stavěl šlechtickým rodem Trčků z Lípy vznikl průběhu druhé poloviny 16. stol. Velkorysost koncepce a značný rodový majetek byly předpokladem k výstavbě rozsáhlého areálu, rozvíjeného kolem hlavní zámecké budovy s třemi podlažími arkádových lodžií otevřených do obdélného nádvoří. Události třicetileté války, spolu s pronikáním nových společenských forem a stavebních slohů, ovlivnily vzhled i vlastnictví areálu. Pro Colloredo-Mannsfeldy se stala potřeba prezentace hlavní silou ovlivňující dění v zámku. Interiéry byly upravovány v duchu evropského aristokratického prostředí, hospodářsky využívané údolí nahradil nově založený přírodně krajinářský park s romantickými stavbami. Přes veškeré změny, kterými zámecký areál prošel, si dodnes udržel obrovskou historickou a uměleckou hodnotu, ale i značné kouzlo a půvab.
Prohlídkové okruhy:
  • etnografická hala, historické interiéry, obrazárny, knihovna + orientální zbrojnice, lovecký sál, zbrojnice
  • etnografická hala, historické interiéry, obrazárny, knihovna
Dále je možné navštívit i zámecký park a příležitostně zpřístupněné prostory zámku.
 
Historie
Areál opočenského zámku vyrostl na místě středověkého hradu, který zde stál podle první písemné zprávy v Kosmově kronice již roku 1068. Za husitských válek, kdy panství vlastnil Jan Městecký, byl hrad pro zradu svého majitele obležen vojsky sirotků, roku 1425 dobyt a zničen.
V následujícím období se v Opočně, které ztratilo svůj význam, vystřídala celá řada majitelů, až roku 1495 připadlo panství Trčkům z Lípy. Ti patřili k nejbohatším rodům v Čechách, zastávaly vysoké úřady a z Opočna vybudovali reprezentativní rodovou residenci přestavbou starého hradu na renesanční zámek.
O přestavbu se zasloužil především Vilém Trčka, inspirovaný pobytem v Itálii v roce 1551 a stavbami italské renesance. Jeho vnitřní nádvoří bylo opatřeno arkádovými ochozy se štíhlými toskánskými sloupy, fasády dostaly sgrafitovou dekoraci. Součástí zámeckého areálu se stala roku 1602 ještě míčovna a jednopatrový letohrádek. V 17. století vymřel rod Trčků po meči, když byl Adam Erdman Trčka spolu s Albrechtem z Valdštejna zavražděn v Chebu v roce 1634.
Trčkovské majetky byly zkonfiskovány a Opočno získal Rudolf Colloredo, důstojník císařské armády. Colloredové přistoupili na přelomu 17. a 18. století ke stavebním úpravám zámku v barokním slohu, jejichž předpokládaným autorem je stavitel Giovanni Battista Alliprandi.
V roce 1771 došlo díky sňatku Františka I. Gundakara Colloreda s Marií Isabelou z Mansfeldu k rozšíření rodového jména majitelů na Colloredo – Mansfeld a spojení panství Opočna a Dobříše. Rod Colloredo – Mansfeld vlastnil Opočno až do 2. světové války, po níž byl konfiskován. Ještě v 19. století byl opočenský zámek stavebně upravován, když byla stržena zeď na nádvoří spojující boční křídla.

 

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Zámek Opočno
Trčkovo náměstí 1, 517 73 Opočno
www.zamek-opocno.cz