Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 540
 

Zoo Ostrava - Makak

 
 
 
GPS: 49.84333, 18.31917
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Jednou z dalších budoucích investičních akcí, které v zoo chystáme, je nová expozice pro makaky lví. V Zoo Ostrava chováme jednu z největších skupin těchto vyhubením ohrožených primátů na světě. V současné chvíli máme zpracovánu studii. Nový expozičně chovatelský komplex   je chystán na místě výběhu pro emu hnědé v blízkosti pavilonu Tanganika. Makakům, chovaným doposud v nevyhovujících podmínkách starého pavilonu primátů, se tak zásadně zlepší životní podmínky. Získají mnohem větší životní prostor jak ve  ve velmi rozlehlém venkovním výběhu, tak uvnitř pavilonu.  Prozatím, velmi předběně, ve studii řešená plocha celého území je přes 5000 m2, z toho jen samotný venkovní výběh by mohl mít až 2000 m2 . Návštěvnická trasa v pavilonu bude řešena jako dlouhá ztemněla chodba, na jejíž jedné straně budou situovány expozice zvířat, druhá strana pak nabídne návštěvníkům informační a výukové panely.

Expozice pro makaky budou doplněny o dva navazující prostory pro některé dopňkové savce žijící v tropech jihovýchodní Asie. Jeden expoziční prostor bude řešen jako venkovní.

Předpokládaný termín otevření: 2022