Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR

mince

mince se zadávají do souvisejících kde se určuje jejich pořadí

to zda se má použít rub nebo líc je určeno u jednotlivých mincí na záložce atributy

 
Parník Vyšehrad
ražba č. 273
Vyšehrad
ražba č. 002

Svatební medaile

Parník Vyšehrad

Parník byl postaven v rámci rozsáhlé modernizace flotily Pražské paroplavební společnosti, která probíhala v letech 1937-38. Modernizace se týkala všech typů lodí a v rámci ní došlo jak k opravám a vylepšením stávajících lodí, tak i ke stavbě nových lodí.

Vyšehrad

Vyšehrad - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží, patří neodmyslitelně k pražské krajině.

Staroměstská radnice
ražba č. 332
Trojský zámek
ražba č. 022
Park a zámek Průhonice
ražba č. 112

Staroměstská radnice

Staroměstská radnice se stala centrem samosprávy Starého Města pražského v roce 1338, kdy získali k jejímu založení měšťané souhlas od krále Jana Lucemburského. 

Trojský zámek

Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka si nechal stavět letní sídlo od r. 1679. Sledoval tím získání šlechtického titulu, což se mu podařilo.

Park a zámek Průhonice

Průhonický park založil roku 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva – Tarouca. Park dnes představuje unikátní dílo vrcholného období přírodně krajinářského slohu v Evropě.

Zámek Loučeň
ražba č. 104
Zámek Kroměříž - Květná zahrada
ražba č. 211
Zámek Milotice
ražba č. 187

Zámek Loučeň

Zámek Loučeň je ideálním místem odpočinku pro cestovatele za poučením, zábavou, ale i romantikou.Zámeckými komnatami Vás neprovede obyčejný průvodce, ale kostýmovaný komorník Jeho Jasnosti, případně samotná kněžna.

Zámek Kroměříž - Květná zahrada

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Její hlavní část byla vybudována podle projektu císařského architekta Giovanni Pietro Tencally mezi léty 1665–1675.

Zámek Milotice

Milotický zámek je nazýván perlou jihovýchodní Moravy. Je ve správě Národního památkového ústavu v Brně a je Národní kulturní památkou.

Zámek Hluboká nad Vltavou
ražba č. 047
Hrad Šternberk
ražba č. 298

Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek byl původně hradem a prošel mnoha přestavbami. Do historie vstoupil roku 1290, kdy byl pod jeho hradbami popraven za údajnou velezradu Záviš z Falknštejna.

Hrad Šternberk

Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí.