Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 041
 

Betlémská kaple ČVUT

 
 
 
Betlémská kaple - ČVUT
Betlémské nám. 255/4
110 00 Praha 1 - Staré Město
www.suz.cvut.cz
 
GPS: 50.08417, 14.41722
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě.
Založili ji v roce 1391 pražští měšťané kramář Jan Kříž a dvořan Hanuš z Mühlheimu. V zakládací listině z 24. 5. 1391 oba dárci výslovně ustanovili, že kaple má sloužit pro kázání v českém jazyce. Byla postavena v letech 1391-1394 a v letech 1402-1413 zde kázal mistr Jan Hus. Od počátku byla spojena s univerzitou. Zájem o reformní snahy v církvi mezi měšťanstvem a pokrokové směry univerzity se sešly právě na půdě Betlémské kaple.V letech 1638-1661 byla kaple majetkem univerzity. V roce 1786 byla kaple z větší části zbourána, ale v padesátých letech 20. století zrekonstruována do přibližně původní podoby podle projektu architekta Fragnera s použitím zachovaných fragmentů zdiva. V roce 1987 převzalo kapli České vysoké učení technické v Praze, které ji na svůj náklad zrekonstruovalo a opět zpřístupnilo veřejnosti. Dne 26. 3. 1992 byla kaple slavnostně otevřena. Betlémská kaple se v návaznosti na univerzitní tradice stala slavnostní aulou ČVUT.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Betlémská kaple - ČVUT
Betlémské nám. 255/4
110 00 Praha 1 - Staré Město
www.suz.cvut.cz
 
 
Betlémská kaple ČVUT
 
 
 
26. září 2019, OliH Betlémská kaple ČVUT
26/9/2019