Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 128
 

Zámek Ploskovice

 
 
 
Státní zámek Ploskovice
411 42 Ploskovice 
www.zamek-ploskovice.cz
 
GPS: 50.55944, 14.20056
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Zámek Ploskovice na Litoměřicku, obklopený rozsáhlým parkem, je skvělou ukázkou vrcholného baroka v České republice. Ploskovický zámek je postaven na okraji terénního zlomu proměněného v terasu a z tohoto důvodu se jeví ze severu jako dvoupatrový, z jihu pak třípatrový. Zlom vyrovnávají umělé vodní jeskyně , tzv. grotty., Ve vztahu k jižnímu průčelí jsou tedy grotty přízemními prostory zámku, ve vztahu k severnímu průčelí se nacházejí v situaci sklepů.

 Zámek nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století. Původně se jednalo o menší zámek, přesto jeho náročnou barokní výzdobu prováděli nejvýznamnější pražští umělci, malíř V. V. Reiner a štukatér T. Soldatti. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí penzionovaného císaře Ferdinanda V. Habsburského, posledního korunovaného českého krále. Při této příležitosti byl zámek zvýšen o patro a celkově upraven.

Ploskovický zámek je postaven na okraji terénního zlomu proměněného v terasu a z tohoto důvodu se jeví ze severu jako dvoupatrový, z jihu pak třípatrový. Zlom vyrovnávají umělé vodní jeskyně , tzv. grotty., Ve vztahu k jižnímu průčelí jsou tedy grotty přízemními prostory zámku, ve vztahu k severnímu průčelí se nacházejí v situaci sklepů
   Náročnou výzdobu druhorokokově pojatých vnitřních prostor provedli sochaři a štukatéři V. Levý a M. Effenberger, nádherné malby jsou dílem Josefa Navrátila, jednoho z nejvýznamnějších malířů českého romantismu. Vedle novějších uměleckých doplňků však zůstala zachována i starší štuková výzdoba, zvláště v prostoru sala terreny.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Státní zámek Ploskovice
411 42 Ploskovice 
www.zamek-ploskovice.cz